ADR


Szkolenia kierowców ADR

Oferujemy pełen zakres szkoleń ADR dla kierowców:

  • szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
  • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach,
  • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (wybuchowe),
  • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 (promieniotwórcze).

Szkolenia stanowiskowe ADR

Szkolenia ADR muszą odbywać nie tylko kierowcy przewożący towary niebezpieczne. Umowa europejska ADR nakłada obowiązek szkolenia także na innych pracowników takich jak:

  • pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę,
  • pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,
  • pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych,
  • kierowcy inni niż posiadający zaświadczenie zgodne z 8.2.1, zagazowani w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (wożący małe ilości na wyłączeniach).

Są to szkolenia krótsze niż szkolenia dla kierowców, nie kończą się państwowym egzaminem. Program szkolenia ustalany jest indywidualnie pod konkretne obowiązki na stanowisku pracy osoby szkolonej.

Przepisy nakładające obowiązek wykonywania tych szkoleń to:

1.3 ADR – Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych.
1.3.2.1 ADR – Szkolenie ogólne.
1.3.2.2 ADR – Szkolenie stanowiskowe.
1.3.2.3 ADR – Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa.
1.10 ADR – Przepisy dotyczące ochrony towarów niebezpiecznych.
1.10.2 ADR – Szkolenie w zakresie ochrony.
8.2.3 ADR – szkolenie osób innych niż kierowcy posiadający zaświadczenie zgodne z 8.2.1, zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

Szkolenia stanowiskowe wykonujemy w naszym ośrodku, a dla grup zorganizowanych na terenie całego kraju. Szkolenie kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia.