Francja wprowadza obowiązek informacyjny o martwym polu dla pojazdów powyżej 3,5 t. 21.12.2020


Od dnia 1 stycznia 2021 r. na terenie obszarów miejskich we Francji pojazdy ciężarowe i autobusy o dmc. pow. 3,5 t. będą musiały być wyposażone w znaki wskazujące i informujące niechronionych uczestników ruchu drogowego o tzw. martwym polu. Wzór takiego znaku został przedstawiony poniżej, może on mieć formę tabliczki lub nalepki. Powinien być trwale przymocowany do pojazdu za pomocą kleju, nitowania, przykręcenia lub w inny sposób. Przedmiotowe oznakowanie powinno być umieszczone:

  • Pojazdy silnikowe oraz pojazdy ciągnięte z tyłu pojazdu, po prawej stronie wzdłużnej płaszczyzny symetrii i na wysokości od 0,90 do 1,50 m od podłoża
  • W przypadku pojazdów silnikowych: oznakowanie na pierwszym metrze od przodu pojazdu, z wyłączeniem powierzchni szklanych, po lewej i prawej stronie oraz na wysokości od 0,90 do 1,50 metra od podłoża.
  • W przypadku naczep po lewej i po prawej stronie, na pierwszym metrze za sworzniem pojazdu i na wysokości między 0,90 i 1,50 m od ziemi.
  • W przypadku przyczep na pierwszym metrze przedniej części nadwozia pojazdu, po lewej i po prawej stronie, oraz na wysokości między 0,90 i 1,50 metra nad ziemią.
  • Autobusy i autokary przegubowe, na każdym z odcinków tworzących pojazd przegubowy. Znaki te są umieszczone na pierwszym metrze przed każdą sekcją, z wyłączeniem powierzchni szklanych, z lewej i prawej strony oraz na wysokości od 0,90 do 1,50 metra od podłoża.
Drivia Centrum Obsługi Transportu - Naklejki Attention angles morts | Francja

W drodze odstępstwa pojazdy silnikowe i pojazdy ciągnięte, w przypadku których spełnienie wymogu dotyczącego wysokości sygnalizacji z ziemi jest technicznie niemożliwe, oznakowanie powinno być umieszczone jak najbliżej podanych wyżej odległości ale nie wyżej jak 2.10 metra

Oznakowanie powinno być tak zamontowane aby było widoczne w każdych warunkach i w taki sposób, aby nie zasłaniało ​​tablic rejestracyjnych jak też innego oznakowania wymaganego na podstawie odrębnych przepisów. Nie utrudniało widoczności innych świateł i urządzeń sygnalizacyjnych, a także pola widzenia kierowcy.

Za brak oznakowania przewidziano wysokie sankcje, w chwili obecnej przewidywana kara będzie wynosiła 750 Euro, jednakże jak wynika z informacji dostępnych na stronach rządowych Francji przez pierwszy rok, za nie prawidłowe umieszczenie znaku służby będą jedynie udzielać pouczenia. Znając zachowania Francuskich służb kontrolnych w tej kwestii był bym sceptyczny.