Płaca minimalna w Danii od 01.01.2021 roku 5.01.2021


Dania, śladem wielu państw europejskich, od 1 stycznia 2021 roku wprowadziła przepisy dotyczące płacy minimalnej dla kierowców zagranicznych. Przepisy te będą miały zastosowanie wyłącznie do przewozów kabotażowych i transportu kombinowanego oraz będą obowiązywały do momentu ujednolicenia przez Unię Europejską przepisów, w zakresie delegowania, tj. do wejścia w życie kolejnej części Pakietu Mobilności w lutym 2022 roku.

Drivia Centrum Obsługi Transportu - Płaca minimalna w Danii od 01.01.2021 roku

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące płacy minimalnej w Danii.

 • 1. Obowiązuje od 01.01.2021 roku.

 • 2. Ma zastosowanie wyłącznie do:
  • Kabotaży w transporcie rzeczy – pojazdami powyżej 3,5 t. (stawka 163,50 DKK – około 22 EUR)
  • Kabotaży w transporcie osób (stawka 163,30 DKK – około 22 EUR, stawka dla przewozów turystycznych 168,60 DKK – około 22,7 EUR)
  • Transportu kombinowanego (stawka 163,50 DKK – około 22 EUR).
  Stawka godzinowa będzie dostosowywana, co roku do obowiązujących w Danii układów zbiorowych – pierwsza korekta nastąpi już 1 marca 2021 roku.

 • 3. Przedsiębiorstwa, podlegające pod powyższe przypadki mają obowiązek zarejestrować każdy przewóz najpóźniej w momencie jego rozpoczęcia, za pomocą formularza internetowego udostępnionego przez rząd Danii. Formularz dostępny na stronie: https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Register_of_foreign_operations_in_Denmark
  Do zgłoszenia pracownika niezbędne będą poniższe dane:
  • Nazwa, adres i dane kontaktowe firmy
  • Informacja o rodzaju transportu (osobowy/towarowy)
  • Numer rejestracyjny pojazdu
  • Data rozpoczęcia i zakończenia przewozu
  • Tożsamość i dane kontaktowe kierowców wykonujących dany przewóz.
  Formularz dostępny jest w języku duńskim i angielskim. Możliwa jest również jego modyfikacja w trakcie trwania przewozu z uwagi, na chociażby np. zmianę trasy pojazdu. Nie ma obowiązku posiadania przedstawiciela.

 • 4. Kierowca powinien posiadać w pojeździe:
  • Zgłoszenie przewozu
  • Umowę o pracę

Dokumenty mogą być przedstawione również w wersji elektronicznej. Powinny być jednak w języku duńskim lub angielskim. W przypadku kontroli, Dania umożliwiła przedstawienie wszelkiej dokumentacji płacowej potwierdzającej wypłatę należnego wynagrodzenia, w rozsądnym terminie, co w praktyce oznacza brak konieczności posiadania jej przez kierowcę w pojeździe.

Z uwagi na opublikowanie powyższych wytycznych, dopiero w ostatnich dniach grudnia 2020 roku, służby duńskie zastosowały okres przejściowy do dnia 31.03.2020 roku, gdzie w przypadku naruszenia przepisów o delegowania, zamiast kar będą pouczać przedsiębiorców.

Polecamy również lekturę zestawienia Q&A opublikowanego na duńskiej stronie rządowej:
https://www.fstyr.dk/en/Cabotage-and-combined-transport/Cabotage-and-combined-transport/Question-and-answer

Rozliczenie płacy minimalnej na terenie Danii, jak i samo zgłoszenie przewozów, dostępne są dla naszych Klientów w ramach świadczonych usług. W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.