BHP


Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Oferujemy Szkolenia BHP, w tym między innymi osób na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, spółkach, zakładach prywatnych, urzędach, spółdzielniach oraz placówkach oświatowych jak i innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

W zakresie szkolenia również moduły poświęcone kierowcom.
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
  • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Drivia Centrum Obsługi Transportu - BHP