Czas pracy kierowców


Naszą główną specjalizacją jest rozliczanie czasu pracy kierowców na najwyższym poziomie merytorycznym i praktycznym. Bazując na zdobytym doświadczeniu, oferujemy usługi dostosowane do aktualnych potrzeb klientów.

Profil firmy

 • wieloletnie doświadczenie
 • wyspecjalizowana kadra
 • kompleksowe usługi
 • niestandardowe, bezpieczne rozwiązania
 • odpowiedzialność finansowa / polisa ubezpieczeniowa
 • praca w oparciu o określone procedury i regulaminy

Oferta

W ramach współpracy oferujemy usługi na miarę potrzeb klientów, w oparciu o dedykowane Pakiety DRIVIA:

 • jeden stały abonament
 • jednostkowe podejście / indywidualny opiekun
 • przedstawiciele terenowi / wizyta minimum raz w miesiącu / bezpośredni odbiór dokumentów od klienta!
 • telefon interwencyjny 24/7
 • dwa biura (Warszawa, Radom) / czynne od pon. do sob. od 08:00 do 18:00
Drivia Centrum Obsługi Transportu - Czas pracy kierowców
Szczegółowy zakres czynności objętych ofertą:

AUDYT DOKUMENTACJI FIRMOWO – PRACOWNICZEJ
Na wstępnie przeprowadzamy wnikliwą weryfikację posiadanej przez Państwa przedsiębiorstwo dokumentacji pracowniczej, w tym zwłaszcza: umów o pracę, obwieszczeń, regulaminów pracy oraz wynagrodzeń, oświadczeń itp. Celem audytu jest przygotowanie dla Państwa precyzyjnej informacji dotyczącej oceny zastanej dokumentacji, a także przedstawienie propozycji działań mających na celu optymalizację Państwa potrzeb z jednoczesnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa.

 • Rekomendujemy właściwe systemy czasu pracy, okresy rozliczeniowe oraz sposoby wynagradzania kierowców,
 • Nasi klienci otrzymują gotowe wzory dokumentów niezbędne w dokumentacji kierowcy,
 • Przygotowujemy regulaminy pracy, wynagrodzeń oraz obwieszczenia.

SZKOLENIE KIEROWCÓW
Równolegle z przeprowadzanym audytem przeprowadzamy szkolenia z zakresu czasu pracy kierowców, wzbogacone o instruktarze dotyczące prawidłowej obsługi tachografów. Podczas szkolenia poruszamy także kwestie związane bezpośrednio z kontrolami drogowymi w tym zwłaszcza: uprawnienia inspektorów, najważniejsze punkty zapalne podczas kontroli, manipulacje, pożądane zachowania kierowcy.

ANALIZA CZASU PRACY KIEROWCÓW ORAZ PRACY POJAZDÓW
Dokonujemy szczegółowych zestawień w zakresie pracy kierowców oraz pojazdów.

ANALIZA NARUSZEŃ KIEROWCÓW
Analizujemy czas pracy kierowców wskazując na uchybienia związane z przekroczeniami dopuszczalnego czasu pracy kierowcy, jednocześnie wskazujemy możliwości dotyczące sposobów uniknięcia kar.

EWIDENCJA CZASU PRACY KIEROWCÓW
Sporządzamy czytelną ewidencję czasu pracy kierowców, uwzględniającą pracę w godzinach nadliczbowych, nocnych, dyżurach 50% i 100 %. Przygotowujemy gotowe wnioski oraz zaświadczenia o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny. Sporządzamy wnioski urlopowe.

ROZLICZENIA DELEGACJI
Przygotowujemy całościowe rozliczenia kosztów podróży służbowych. W swojej pracy wykorzystujemy wszelkie możliwe sposobności (informacje od kierowców, dane z GPS), aby precyzyjnie wyliczyć należne koszty. Nasi klienci otrzymują precyzyjne raporty szczegółowe oraz miesięczne.

ROZLICZENIA PŁACY MINIMALNEJ
Przygotowujemy całościowe rozliczenia płac minimalnych we wszystkich krajach UE. Wprowadzone przez nas procedury pozwalają minimalizować ryzyko wysokich dopłat gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo podczas kontroli.

WSPARCIE PRAWNO–MERYTORYCZNE, TELEFON INTERWENCYJNY 24/7
Przez okres trwania umowy Państwa pracownicy będą mieli nielimitowany dostęp do możliwości uzyskania informacji od naszych ekspertów w zakresie wiedzy objętej niniejszą ofertą, w tym związane z doradztwem przez telefon w przypadku kontroli drogowej.

SPORZĄDZANIE PISM, ODWOŁAŃ
Przez cały okres trwania umowy przygotowujemy pisma (wyjaśnienia, odwołania) w zakresie spraw objętych niniejszą ofertą.

DORADZTWO W ZAKRESIE PŁACY MINIMALNEJ
Nasi specjaliści doradzą Państwu w zakresie problematyki płacy minimalnej, w tym pomogą przy przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji.

CYLKICZE AUDYTY
Nasi specjaliści systematycznie będą dokonywali poprawności posiadanej przez Państwa przedsiębiorstwo dokumentacji.

REPREZENTACJA PODCZAS KONTROLI ITD I PIP