Psychotechnika


NA BADANIA PSYCHOLOGICZNE ZAPRASZAMY:

 • kierowców zawodowych oraz tych którzy prowadzą pojazdy służbowe
 • instruktorów, egzaminatorów lub kandydatów na te stanowiska
 • kandydatów na zawodowe kategorie prawa jazdy (do tzw. profilu kierowcy)
 • operatorów maszyn wszelkiego typu
 • osoby które zostały skierowane z Urzędu gdyż:
 • – przekroczyły limit punktów karnych
  – prowadziły pojazd pod wpływem alkoholu bądź środka psychoaktywnego
  – popełniły dwa wykroczenia drogowe w dwuletnim okresie próbnym

Jak wyglądają badania psychotechniczne?

Typowe badania psychologiczne kierowców obejmują trzy obszary:

 • osobowość
 • sprawność intelektualną
 • sprawność motoryczną

Osobowość badana jest kwestionariuszowo, Państwa zadaniem jest ustosunkowanie się do odpowiednich stwierdzeń w kwestionariuszu.
Podczas badania sprawności intelektualnej będą Państwo proszeni o wypełnienie testu, który pomoże ustalić poziom logicznego myślenia, oraz wykonanie krótkiego zadania sprawdzającego koncentrację.
Część merytoryczna odbywa się na aparatach. To one pomogą nam ustalić jaki mają Państwo czas reakcji na bodźce oraz jaką mają Państwo koordynacje wzrokowo-ruchową.
Takie badanie trwa średnio półtorej godziny i w dużej mierze czas uzależniony jest od tempa wykonywanych przez Państwa zadań.
Pod koniec badań omówione zostają wyniki poszczególnych zadań, po czym wydawane jest orzeczenie psychologiczne.